Systema

Lovas nomád népek harci képzésére épülő rendszer, amit a 20. században a kor igényeinek megfelelően fejlesztettek tovább. Alapja a test biomechanikai folyamatainak ismerete és annak kihasználása. A Systemának sok ágazata létezik, egyik legismertebb fajtája a speciális fegyveres alakulatoknál alkalmazott irányzat. Megtalálhatók benne a pusztakezes küzdelem elemei (ütő, rugó és birkózó technikák) és a fegyverek használata (bot, szablya, íj, és modern fegyverek egyaránt). Ennek az irányzatnak az oktatása révén 2011 óta a pápai rendőrkapitányság állományának képzésében is részt veszünk, non-profitos formában.

Russian Martial Art Systema

A systema eredete a 10. századig nyúlik vissza, szó szerinti jelentése rendszer, ami egy összefoglaló elnevezés. Ez a mozgásforma magában foglalja a sztyeppén élő népek harcmodorát és a kozákok harci képzéseit, amit a 20. században a kor igényeinek megfelelően fejlesztettek tovább. A systema egy igen hatékony harci rendszer, ami az emberi test működésére, biomechanikájára épül, ezért szokták sallangoktól mentes harci rendszernek is nevezni, amelyet az évszázadok során az ütközetekben eltanult mozdulatokkal, taktikai elemekkel is gyarapítottak.

Systema szeminárium Pápán

Egyesületünk Pápán systema szemináriumot tartott Andrej Karafa vezetésével. A képzés első napján a légzés, a középpont használat és a mozgás összefüggései köré épült a a gyakorlás. A kétszer három óra időtartamban megtartott edzések igen jó hangulatban teltek, bár néha nemcsak a testet, hanem a tudatot is próbára téve. A második nap a tapasztaltabb sportolóink külön is képezhették magukat Andrej vezetésével, ahol a felmerült kérdésekben kaptunk iránymutatást, így a nyolcasok, a hullámok és ezek összekötései képezték a szeminárium magját.