Eredete szinte a homályba vész, harcmodorát és elveit tekintve megtalálhatók benne a szittya lovas népek mozgásformái. Több írásos, régészeti lelet alapján bátran állíthatjuk, hogy a magyar nép harci kultúrájában és erkölcsében is kimagasodik a világban. Ennek megtapasztalására mindenkinek elérhető a népi kultúra és annak vizsgálata legyen az tánc, zene vagy mondavilág.

Egyesületünk egyik fontos célja a magyar harci testkultúra megmaradt és megőrzött elemeinek rendszerbe foglalása és továbbfejlesztése.

A rendszerben megtalálhatók a pusztakezes küzdelem elemei (ütő, rugó és birkózó technikák) és a hagyományos magyar fegyverek használata (kés, bot, szablya, karikás ostor, fokos, íj). A harci készségek fejlesztéséhez szorosan hozzá tartozó erkölcsi, etikai értékekre, szintén nagy hangsúlyt fektetünk. Ennek fontos része a magyar hagyományok és a népi kultúra értékeinek felelevenítése és továbbadása. Edzéseink részét képezik a népi játékok, népdalok, és a néptánc is. Mindezek adják a test-lélek-szellem egységét, és tanítanak meg magyarul élni, gondolkodni, harcolni.